Εξαερισμός σε εμφανές κανάλι ορθογωνικής διατομής

Τοποθέτηση εγκατάστασης συστήματος εξαερισμού